ҚР мемлекеттік тіл саясатына қатысты нормативтік-құқықтық актілер

mod_ustav_020517_ru.pdf

Қазақстан Республикасындағы тiл туралы

mod_ustav_020517_ru.pdf

2011-2020 жылдарға арналған бағдарлама

mod_ustav_020517_ru.pdf

Қазақстанның Үшінші жаңғыруы жаһандық бәсекеге қабілеттілік

mod_ustav_020517_ru.pdf

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2017 жылғы 27 ақпандағы № 38 бұйрығы

mod_ustav_020517_ru.pdf

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2017 жылғы 17 сәуірдегі № 166 бұйрығы